PLPT

A+ A A-

iCargo - Intelligent Cargo in Efficient and Sustainable Global Logistics Operations

iCargo jest czteroletnim projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach  7 Programu Ramowego. Projekt realizowany jest przez 29 partnerów, z obszaru logistyki i ICT, w tym operatorów logistycznych,  stowarzyszeń branżowych, jednostek badawczych i administrację publiczną.

Celem projektu jest budowa architektury (systemu) pozwalającej na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw. Współpraca w ramach wspólnego systemu, usprawnia synchronizację i lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej, obniżając koszty transportu i emisję CO2. Poprzez poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami różnych przedsiębiorstw i koncentrację na ładunku w procesie logistycznym projekt ma na celu zwiększenie stosowania rozwiązań ICT i rozwój nowych usług logistycznych, które:

  • zsynchronizują ruch pojazdów i operacji logistycznych pomiędzy różnymi rodzajami transportu oraz jego uczestnikami w celu obniżenia emisji CO2,
  • dostosują się do zmieniających warunków poprzez dynamiczne metody planowania z udziałem inteligentnych ładunków, pojazdów i systemów infrastruktury, oraz
  • połączą usługi, zasoby i informacje od różnych uczestników łańcucha dostaw w otwarty ekosystem zarządzania transportem towarów.
© ILiM | All rights reserved.