PLPT

A+ A A-

LogiCon - SIMPLE and PRAGMATIC targeted solutions for data exchange in trade and logistics for SMEs

Bałtycki Terminal Kontenerowy realizuje wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania europejski projekt badawczy LogiCon, współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu podniesienie wydajności procesów logistycznych związanych z intermodalnym transportem kontenerów poprzez budowę platformy wymiany informacji pozwalającej na zarządzanie procesami logistycznymi.

BCT to specjalistyczny terminal kontenerowy o obecnej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 000 TEU rocznie, oferujący połączenia intermodalne. Obecnie obsługujący 7 par pociągów na dobę, współpracujący z 15 operatorami intermodalnymi i dostarczający koleją do 20 lokalizacji na lądzie. Platforma ma służyć komunikacji w transporcie intermodalnym. Dzięki dostępności wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury kolejowej, oraz infrastruktury terminala morskiego, zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji procesów logistycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów.


Rozwijana w projekcie platforma ma za zadanie usprawnić komunikacje pomiędzy dostawcami usług logistycznych w łańcuchu intermodalnym, w tym pomiędzy spedytorami, operatorami intermodalnymi, przewoźnikami manewrowymi, a morskim terminalem kontenerowym. Obecnie wymiana informacji odbywa się w drodze papierowej wymiany dokumentów, metodzie czasochłonnej, kosztownej, nie dającej możliwości dalszego przetwarzanie informacji i pozwalającej na pojawianie się błędów. Rozwijane w ramach projektu rozwiązanie proponuje platformę komunikacyjną nazwaną T-Scale INTERMODAL zapewniającą uporządkowaną i usystematyzowaną wymianę informacji, oferującą łatwy dostęp do informacji i przejrzyste zasady wprowadzania i prezentowania danych. Wśród podstawowych korzyści oferowanych przez rozwiązanie dla wszystkich uczestników można wymienić m.in.

 • redukcję kosztów oraz czasu związanych z organizacją i realizacją przewozów intermodalnych,
 • elektronizację wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu transportu intermodalnego, 
 • łatwy i szybki dostęp on-line do informacji bieżących jak i archiwalnych 
 • przejrzyste i ustandaryzowane reguły współpracy pomiędzy partnerami, 
 • wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez podniesienie jakości świadczonych usług.


Platforma pozwala na łatwą współpracę wszystkich uczestników intermodalnego łańcucha transportowego i dostarcza bezpośrednich korzyści również operatorom intermodalnym, w tym:

 • możliwość precyzyjnego planowania i kontroli dostaw dzięki dostępowi on-line do informacji na temat dostępnych terminów podstawień,
 • możliwość oferowania wiarygodnych terminów dostaw swoim Klientom,
 • większe wykorzystanie zasobów transportowych dzięki krótszym czasom realizacji dostawy (optymalizacja wykorzystania taboru),
 • wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych wobec transportu drogowego (redukcja czasu przewozu i wzrost wiarygodności),
 • automatyzacja i uproszczenie procesu wymiany danych pomiędzy operatorem intermodalnym, przewoźnikiem manewrowym i terminalem kontenerowym (EDI),
 • dostęp on-line do modułu raportowania,
 • dostęp on-line do informacji na temat pracy przewoźników manewrowych.


Rozwiązanie dostarcza też bezpośrednich korzyści dla przewoźników kolejowych, w tym:

 • możliwość lepszej kontroli i koordynacji pracy przewozowej,
 • wzrost wydajności planowania prowadzący do optymalnego wykorzystania zasobów,
 • uporządkowanie i ustandaryzowanie procesów współpracy z operatorami intermodalnymi i terminalami,
 • możliwość monitorowania przewozów online poprzez zastosowanie niezawodnego systemu track & trace,
 • dostęp on-line do modułu raportowania.

Szczegóły dotyczące projektu LogiCon: http://www.logicon-project.eu

© ILiM | All rights reserved.