PLPT

A+ A A-

O PLPT

CELE

Celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju i przekształcania jego ekonomii w kierunku dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Organizacja platformy

  • Platforma opiera swoja działalność na dobrowolnej pracy/współpracy członków.
  • Platforma nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.


Organy Platformy

KOMITET STERUJĄCY

1)    Komitet Sterujący kieruje całokształtem działalności Platformy w zgodzie z decyzjami Walnego Zgromadzenia Członków Platformy.
2)    Komitet Sterujący reprezentuje Platformę na zewnątrz.
3)    Kadencja członków Komitetu Sterującego trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4)    W skład Komitetu Sterującego wchodzi od 8 do 12 osób.
5)    Członkiem Komitetu Sterującego może być przedstawiciel firmy lub jednostki naukowej.
6)    W skład Komitetu Sterującego od września 2014 r. wchodzą:


1)    Instytut Logistyki i Magazynowania
2)    Wyższa Szkoła Logistyki
3)    BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
4)    CallFreedom Sp. z o.o.
5)    CTL Logistics Sp. z o.o.
6)    DCT Gdańsk S.A.
7)    Farmada  Transport Sp. z o.o.
8)    Holkap Sp. z o.o.
9)    Onninen Sp. z o.o.
10)   Knauf Trans Polska Sp. z o.o.

 

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącym Komitetu Sterującego od września 2014 r. jest dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

CZŁONKOWIE

Członkami Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej są:

Firmy: Stowarzyszenia: Jednostki naukowe:

"AZIS" - Mining Service Sp. z o.o.
7R LOGISTICS
AMWIN Sp. z o.o. Sp. Kom
Bakalland S.A.
BalticRail A.S.
BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Big Star Limited Sp. z o.o.
CallFreedom Sp. z o.o.
Cargotor Sp. z o.o.
Centrum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka Sp. z o.o.
Colian Logistics Sp. z o.o.
COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
Data Interchange Sp. z o.o.
DCT Gdańsk S.A.
Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
Farmada Transport Sp. z o.o.
FunApp Sp. z o.o.
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp.z o.o.
Gdański Terminal Kontenerowy S.A.
HADATAP Sp. z o. o.
HOLKAP Sp. z o.o.
Infracert TTSI
Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o.
Integer.pl S.A.
Jantar Sp. z o.o.
Knauf Service Sp. z o.o.
KOW Media& Marketing
Langowski Shipping
Loconi Intermodal S.A.
Luvena S.A.
Neuca Logistyka Sp. z o.o.
Nova Trading S.A.
Onninen Sp. z o.o.
PHU LOKOMOTIV Bronisław Plata
PKP Cargo Logistics
PointPAck.pl S.A.
PPUH Stanrem Stanisław Szczęsny
Promag S.A.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk- Oliwa SA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inter-Komtrans" Sylwester Komisarek
Raben Transport
Rail Mag Logistics Magdalena Madej- Szlendak
SAS Institute Sp. z o.o.
Śląskie Centrum Logistyki SA
TRANS.EU - Logintrans Sp. z o.o.
VersaBox Sp. z o.o.
XTRAS forward thinking GmbH&Co. KG
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Sp. A.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Zarząd Portu Gdynia

Polskie Towarzystwo Logistyczne
Rada Interesantów Portu Gdynia
Wielkopolski Klaster Kolejowy

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte, WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
INSTYTUT OPERACJI MORSKICH
ZAKŁAD SZTUKI OPERACYJNEJ I TAKTYKI
Instytut Kolejnictwa
Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Instytut Morski w Gdańsku
Instytut Podstawowych Problemów TechnikiPolskiej Akademii Nauk
Instytut Transportu Samochodowego
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniki
Uniwersystet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Ekonomicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów
Uniwersytet Gdański, Katedra Polityki Transportowej
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki


PREZENTACJA
Prezentacja pt. "Współpraca nauki i biznesu celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego" z maja 2014 r.

Schemat struktury organizacyjnej Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej

 

 

 SEKRETARIAT

Agnieszka Piter
e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 061/ 666 4857
  Małgorzata Kirchner
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.:  061/ 850 4933

 

 

© ILiM | All rights reserved.