PLPT

A+ A A-

ENCLOSE (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized European Historic Towns)

Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast historycznych w Europie) jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (Intelligent Energy Europe – IEE), który wspiera działania zmierzające do zwiększenia efektywnego wykorzystania energii.

Projekt ENCLOSE rozpoczął się w maju 2012r. i jego realizacja potrwa do listopada 2014r. Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości na temat wyzwań stojących przed efektywną energetycznie i zrównoważoną logistyką miejską w małych i średnich miastach historycznych w Europie (MSMH) oraz na temat konkretnych możliwości osiągnięcia znaczącej poprawy i korzyści poprzez wdrażanie i zastosowanie odpowiednich i efektywnych środków specjalnie dostosowanych do tego typu środowisk miejskich.

© ILiM | All rights reserved.