PLPT

A+ A A-

COMCIS - Collaborative Information Services for Container Management

Przedmiotem projektu COMCIS (7PR) jest harmonizacja przebiegu procesów biznesowych oraz standardów wymiany informacji pozwalające na planowanie przewozów przy optymalnym wykorzystaniu jednej lub kilku gałęzi transportu. Projekt opiera się na koncepcji e-Freight polegającej na wymianie elektronicznych dokumentów, zrozumiałych przez różne systemy i aplikacje informatyczne, zapewniających szybszą, dokładniejszą i bardziej wiarygodną wymianę informacji w łańcuchu dostaw. Dzięki e-Freight możliwa jest współpraca przedsiębiorstw, współdzielenie w łańcuchu dostaw i wykorzystanie różnych rodzajów transportu. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zapewniającego interoperacyjność stosowanych systemów informatycznych oraz stworzenie szeregu usług w zakresie wymiany informacji, które będą mogły być wykorzystane na rynku.

© ILiM | All rights reserved.