PLPT

A+ A A-

ECOTALE - Analiza społecznych kosztów transportu na potrzeby decyzji inwestycyjnych oraz internalizacja zewnętrznych kosztów transportu

Cel ogólny projektu to wspólny rozwój lepszych i efektywniejszych rozwiązań wspomagających działania na rzecz zrównoważonego transportu i obniżenia zewnętrznych kosztów transportu poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami, regionami i centrami badawczymi. Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” (lub bazującej na rynku) internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

© ILiM | All rights reserved.