PLPT

A+ A A-

„Aspekty finansowe” – poradnik dla uczestników programu Horyzont 2020

Zapraszamy do lektury poradnika "Aspekty finansowe. Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu Horyzont 2020".


Publikacja powstała z myślą o beneficjantach programu Horyzont 2020.

Plik do pobrania:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_finansowo-prawny_H2020.pdf

Last Updated on Friday, 27 May 2016 07:58

Hits: 506

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji - Knowledge and Innovation Communities

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ogłosił nabór wniosków dla wspólnot wiedzy i innowacji w dwóch obszarach:

  • - Żywność przyszłości – zrównoważone łańcuchy dostaw – od źródła do konsumenta
  • - Produkcja o wysokiej wartości dodanej

Wspólnoty wiedzy i innowacji to partnerstwa publiczno-prywatne składające się z wiodących uniwersytetów, ośrodków badawczych, przedsiębiorstw i innych podmiotów prowadzących działalność innowacyjną. Celem  programu jest powiązanie osiągnięć nauki z postępem w gospodarce i wypracowanie rozwiązań dla wyzwań społecznych poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i usług oraz promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. Dofinansowanie max. 4 mln EUR, przy poziomie finansowania 25%.

Last Updated on Wednesday, 02 March 2016 11:27

Hits: 580

Szybka Ścieżka do Innowacji – Fast Track to Innovation

Wciąż otwarte są konkursy w programie Fast Track to Innovation, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek. FTI dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach FTI to 3 mln euro, przy wsparciu Komisji Europejskiej na poziomie 1-2 mln euro. FTI wymaga konsorcjum projektowego, które pozwoli na zbudowanie trwałej współpracy, jak również dotarcie do nowych rynków, i składającego się z minimum 3 i maksimum 5 partnerów z krajów członkowskich UE (w tym min. 2-4 przedsiębiorstwa).

Last Updated on Wednesday, 02 March 2016 11:25

Hits: 617

Read more: Szybka Ścieżka do Innowacji – Fast Track to Innovation

Instrument MŚP

W 2016 roku trwa nabór na wnioski dla małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek. Celem projektów ma jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu, usługi, technologii będących przedmiotem projektu i sformułowanie biznesplanu. Poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych. Czas trwania projektów to 6 miesięcy. Budżet projektu do 50 000 euro. Terminy składania wniosków projektowych w 2016 roku: 3 maja, 7 września, 9 listopada.

Szczegóły: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6115-smeinst-10-2016-2017.html

Last Updated on Wednesday, 02 March 2016 11:24

Hits: 584

Otwarty nabór wniosków w dwóch konkursach programu COSME

Trwa drugi nabór wniosków projektowych w zakresie dóbr konsumenckich opartych na designie w ramach Programu Ramowego UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – COSME (COS-DESIGN-2015-3-06: Design-based consumer goods II).

Last Updated on Wednesday, 02 March 2016 11:23

Hits: 536

Read more: Otwarty nabór wniosków w dwóch konkursach programu COSME

"Inteligentny, zielony i zintegrowany transport" - trzy nowe konkursy w ramach programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła trzy konkursy w obszarze: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”.

WRPO 2014-2020

Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:55

Hits: 874

Read more: WRPO 2014-2020

Program DEMONSTRATOR +

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:48

Hits: 723

Read more: Program DEMONSTRATOR +

PO PC

W ramach projektu PO PC dofinansowanie można uzyskać w ramach dwóch działań: 2.1 (Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych) oraz 2.4 (Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego). Działania związane są z rozwojem e-administracji.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:44

Hits: 764

Read more: PO PC

PO WER


OŚ PRIORYTETOWA 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:45

Hits: 824

Read more: PO WER

GO_GLOBAL

Programu Go_Global NCBiR kieruje do polskich  firm innowacyjnych wytwarzających towary i usługi, które mają szanse konkurować na rynkach światowych. Wsparcie obejmuje komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym przede wszystkim opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe. Program adresowany jest przede wszystkim do firm rozwijających produkty z branż klasyfikowanych w statystyce publicznej jako branże wysokich i średnio-wysokich technologii.

Last Updated on Monday, 23 February 2015 08:39

Hits: 746

Read more: GO_GLOBAL

© ILiM | All rights reserved.