PLPT

A+ A A-

LOGISTYKA MIEJSKA

 

 

Główne prace realizowane przez grupę dotyczą przekształcenia sieci transportowej miast w sprawny i funkcjonalny system  przemieszczania dóbr w obrębie aglomeracji miejskich. Kolejnym tematem poruszanym przez grupę "Logistyka miejska" jest poprawa jakości i sprawności miejskich systemów zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.

 

Główne tematy i zadania badawcze realizowane przez grupę:


1. Opracowanie kompleksowych rozwiązań dla systemu dostaw w aglomeracjach miejskich opartych na sieci centrów przeładunkowych.
2. Platformy współpracy operatorów logistycznych w obrębie aglomeracji miejskich.
3. Integracja publicznych narzędzi do zarządzania ruchem z systemami informatycznymi przedsiębiorstw transportowych, dystrybucyjnych.
4. Integracja różnorodnych i rozproszonych systemów płatności za dostęp do miejskiej infrastruktury transportowej i/lub usług logistycznych (autostrady, parkingi, tunele, mosty, promy, komunikacja miejska itp.).
5. Opracowanie innowacyjnych technologii produktowych i procesowych dla systemów zbierania i utylizacji odpadów komunalnych.

© ILiM | All rights reserved.