PLPT

A+ A A-

MULTIMODALNE SIECI LOGISTYCZNE

Prace grupy koncentrują się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, tak produktowych, jak i procesowych. Działania są ukierunkowane na integrację infrastruktury w różnych gałęziach transportu i przeładunku, interoperacyjność konstrukcyjną i komunikacyjną.
Prowadzone są także działania obejmujące synchronizację przepływu ładunków w wymaganym czasie, lokalizacji i relacji przewozowej (cecha synchromodalności), a także efektywny wybór najtańszej opcji transportu w określonym czasie, lokalizacji i relacji przewozowej.

 

Główne tematy i zadania badawcze realizowane przez grupę:


1. Rozwiązania umożliwiające zarządzanie i monitorowanie kontenerów w czasie rzeczywistym.
2. Rozwój innowacyjnych jednostek transportowych dla zwiększenia efektywności transportu multimodalnego.
3. Kompleksowa modernizacja i rozwój środków transportu pod potrzeby zrównoważonych sieci multimodalnych, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
4. Rozwój multimodalnych technologii przewozowych dedykowanych dla dostaw odnawialnych źródeł energii.
5. Rozwój usług opartych na koncepcji komodalności i synchromodalności transportu z wykorzystaniem transportu drogowego, szynowego, wodnego śródlądowego, morskiego i lotniczego.© ILiM | All rights reserved.