PLPT

A+ A A-

ZRÓWNOWAŻONE I BEZPIECZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW

 

 

Prace grupy obejmują szeroki zakres kwestii rzutujących na sprawność łańcuchów dostaw – od logistyki wewnętrznej przedsiębiorstw (systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji), przez bezpieczne i efektywne łańcuchy dostaw, po rozwiązania służące poprawie sprawności krajowego systemu logistycznego.

 

Główne tematy i zadania badawcze realizowane przez grupę:


1. Elektronizacja łańcucha dostaw - opracowanie i wdrożenie zintegrowanych standardów dokumentów elektronicznych.
2. Narzędzia i metody wspierające współdzielenie łańcuchów dostaw (środki transportu, infrastruktura, zasoby), w tym ograniczające puste przebiegi w transporcie drogowym i kolejowym.
3. Rozwój innowacyjnych systemów i technologii zwiększających bezpieczeństwo dóbr w systemach logistycznych opartych na koncepcji Interenetu Rzeczy (Internet of Things).
4. Narzędzia i metody wspomagające dostosowanie przepustowości wschodnich przejść granicznych do rzeczywistego natężenia strumieni towarowych z uwzględnieniem prognoz ich zmian.
5. Rozwój innowacyjnych systemów śledzenia pochodzenia towarów i skutecznego ich wycofywania w przypadku zagrożenia dla konsumentów (traceability & recall).

© ILiM | All rights reserved.