PLPT

A+ A A-

INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA

 

 

 Działania w grupie koncentrują się na rozwoju innowacji technologicznych zorientowanych na energooszczędność wszystkich faz przepływu dóbr, obejmujących – poza transportem – także magazynowanie i kwestie opakowań w całych łańcuchach dostaw.

 

 

Główne tematy i zadania badawcze realizowane przez grupę:


1. „Zielona” infrastruktura magazynowo-terminalowa (wykorzystanie energii odnawialnej, systemowe rozwiązania oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu).
2. Automatyzacja i robotyzacja operacji magazynowo-terminalowych (np. kompletacja oparta na technikach wizyjnych, roboty humanoidalne w operacjach magazynowych, systemy lokalizacji zasobów wewnątrz obiektów logistycznych).
3. Modelowe rozwiązania modernizacji i rozbudowy infrastruktury polskich portów morskich umożliwiających wzrost ich wydajności i przepustowości w połączeniu z rozwojem lądowej sieci transportowej.
4. Rewitalizacja punktowej infrastruktury logistycznej będącej elementem krajowej sieci śródlądowego transportu wodnego.

© ILiM | All rights reserved.